УКРАЇНСЬКАENGLISH

© OFAM, 2023Запропонувати правки
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО АВТОРСЬКОГО ПРАВА

1. Усі розміщені на веб-сторінках цього електронного ресурсу матеріали є цифровими копіями документів архіву, що становить частку фондів постійного відповідального збереження Одеського художнього музею та входить до Національного архівного фонду.

2. Вказані матеріали не використовуються у комерційних цілях та розміщені на цьому електронному ресурсі з дотриманням положень ст. 8, р. ІІІ та ст. 15, р. V Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" в порядку вільного використання цифрової копії документів архіву із зазначенням місця зберігання документів.

3. Метою розміщення вказаних матеріалів є надання інформації про наявні в архіві Одеського художнього музею документи та огляду останніх на електронному ресурсі.

4. Всі права захищені. Комерційне використання цифрових копій документів архиву, які розміщені на цьому електронному ресурсі в будь-якій формі та/або будь-яким способом без попередньо отриманого письмового дозволу Одеського художнього музею заборонено.

5. Під використанням розуміється копіювання, зокрема копіювання інформації, текстів, фотозображень, малюнків, графічних об’єктів, відео- та аудіо- матеріали, інші матеріали, які розміщені на цьому електронному ресурсі.

6. Комерційне використання вказаних матеріалів без письмового дозволу Одеського художнього музею буде вважатись порушенням авторського права та тягне за собою юридичну відповідальність, передбачену ст. 176 Кримінального кодексу України та ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.